Cơ cấu tổ chức Đoàn TNCS HCM

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Trần Quốc Hùng Bí thư Đoàn  
2 Lê Hồng Quảng Phó Bí thư Đoàn  

HIỆU TRƯỞNG                                                

 

                                                    

Nguyễn Thị Tuấn Anh                                                 

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook