Lịch công tác tuần 1 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 01 TỪ NGÀY 07 THÁNG 09 ĐẾN 13 THÁNG 09 NĂM 2020

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ - Dạy học theo TKB số 1 (K11, K12). Từ 7h

Đ/c Hưng

Chiều

Chào cờ - Dạy học theo TKB số 1 (K10).

Tiết 2 bắt đầu từ 13h15 – Chào cờ sau tiết 5

Đ/c Tâm

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Dạy học

Đ/c Thắng

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học

Đ/c Hưng

5

Sáng

Dạy học – Họp BGH từ 8h30

Đ/c Hưng

Chiều

Dạy học

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Dạy học

Đ/c Thắng

CN

 

Khảo sát CNTT

Đ/c Phương

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của  Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                    

 

Nguyễn Văn Phương             

 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook