Lịch công tác tháng 6 năm 2020

    SỞ GD & ĐT NGHỆ AN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Nghi Lộc, ngày 02 tháng 06 năm 2020         

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2020

Dạy học, bổ trợ kiến thức, thực hiện một số công việc theo chỉ đạo cấp trên. Một số công việc trọng tâm khác như sau:

TT

Thời

Gian (S-C)

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Số người

tham gia

Người phụ trách

1

2-3/6

Thi thử TN THPT Lần 2

P. Thi

 

Đ/c Tâm

2

4-5/6

Thi Nghề phổ thông năm 2020

P. Thi

 

Đ/c Hưng

3

6/6

Tham dự HKPĐ cụm Huyện

SVĐ Huyện

15

Đ/c Hưng

4

C 6/6

Họp Phụ huynh K12

P. Học

 

Đ/c Hưng

5

S 8/6

Họp cấp ủy

P. Họp 1

5

Đ/c Phương

6

C 8/6

Họp chi bộ Từ 14h

P. Hội đồng

46

Đ/c Phương

7

C 8/6

Họp Hội đồng Từ 15h

p. Hội đồng

81

Đ/c Phương

8

11-13/6

Tập huấn khảo sát PISA

TP HCM

5

Đ/c Phương

9

T5S13/6

Bình xét hạnh kiểm HK2

Lớp học

K10,11,12

Đ/c Nhàn

10

S 16/6

Cấp ủy làm việc với BCH Công đoàn, BTV Đ. Trường

P. Họp số 1

12

Đ/c Phương

11

16-17/6

Duyệt Hạnh kiểm K10,11,12

P. PHT

31

Đ/c Hưng

12

19-20/6

Thi cuối kỳ 2 (K10,11,12)

P. học

 

Đ/c Nhàn

13

C 24/6

Lãnh đạo nhà trường gặp mặt BGH các trường THCS trên địa bàn

P. Hội đồng

K12

Đ/c Phương

14

S 25/6

Họp hội đồng thi đua cá nhân, lớp

P. Thi

K10,11,12

Đ/c Hưng

15

S 26/6

Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn cuối năm học

P. Học

K15

Đ/c Phương

16

C 26/6

Họp cốt cán, hướng dẫn thi đua cuối năm học

P. Hội đồng

17

Đ/c Tâm

17

S 27/6

Đánh giá, xếp loại CBQL cuối năm học

 

81

Đ/c Phương

18

C 27/6

Họp tổ CM (xét thi đua GV cuối năm, cấp tổ)

P. Hội đồng

81

Đ/c Nhàn

 

S 29/6

Công khai xếp loại GV theo chuẩn, CBQL theo chuẩn

Bảng tin

 

Đ/c Phương

19

30-01/7

Thi thử TN THPT (lần 3)

Phòng thi

 

Đ/c Tâm

20

S 01/7

Họp HĐ thi đua then thưởng CB, GV cuối năm học

P. Hội đồng

16

Đ/c Phương

21

02/7

Bàn giao CSVC, chuẩn bị lễ tổng kết

   

Đ/c Hưng

22

S 03/7

Tổng kết năm học – Lễ tri ân trưởng thành HS K12

Sân trường

 

Đ/c Hưng

GHI CHÚ:

- Nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành chương trình năm học; Ôn thi TN THPT; Hoàn thiện các loại Hồ sơ cuối năm; Triển khai đăng kí Hồ sơ tuyển sinh K10; Các hoạt động trải nghiệm - NGLL-HN; Đánh giá – xếp loại HS; Tổng kết năm học; đánh giá xếp loại theo chuẩn năm học 2019-2020; chuẩn bị CSVC các kỳ thi.

- Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

HIỆU TRƯỞNG       

(Đã ký)           

 

Nguyễn Văn Phương

 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook