Lịch công tác tháng 8 năm 2022

       SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4                                                                 Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc             

 

 

                                                                                                            Nghi Lộc, ngày  5 tháng  8 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2022

  1. Nhiệm vụ công tác:

- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19;

- Chuẩn bị các điểu kiện đảm bảo năm học 2022 – 2023;

- Duyệt tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, xếp lớp, ổn định tổ chức lớp học;

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức các Tổ chuyên môn và Tổ văn phòng nhà trường;

- Tổ chức tựu trường, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023;

- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và học tập các chuyên đề theo kế hoạch;

- Tổ chức Lễ phát động ”Tháng khuyến học Nghệ An” lần thứ 20;

- Kiểm tra nội bộ công tác chuẩn bị đầu năm học mới 2022-2023.

-Thực hiện các công việc theo chỉ đạo cấp trên và theo kế hoạch đã xây dựng;

- Tập huấn chuyên môn, chuyên đề theo kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn học, kế hoạch GD cá nhân;

      - Sinh hoạt Chính trị tập trung, họp chi bộ, họp Hội đồng, họp tổ chuyên môn đầu năm;

   Lịch công tác các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

TT

TG

(S-C-T)

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Thành phần

tham gia

Chủ trì

1

01-07/8

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

VP Trường

Hội đồng tuyển sinh

Chủ tịch HĐTS

2

8/8

Duyệt tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Sở GD&ĐT

Chủ tịch HĐTS

Sở GD&ĐT

3

9/8

- 14h00: Tham dự Hội nghị trực tiếp cán bộ chủ chốt toàn ngành, triển khai một số nội dung trọng tâm năm học 2022-2023

Hội trường C Sở GD&ĐT

Hiệu trưởng

Giám đốc

Sở GD&ĐT

4

S 15/8

8h00: Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH trực tuyến

 

THPT Nguyễn Duy Trinh

HT, PHT, TTCM, TPCM, NTCM

Sở GD&ĐT

5

C 15/8

13h30: Tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023;

TP Vinh

CTCĐ

CTCĐ ngành

6

S 16/8

8h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2021-2022,triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 (Ngành GD&ĐT Nghệ An).

Phòng họp số 2 – UBND huyện Nghi Lộc

BGH

PCT UBND tỉnh Bùi Đình Long

7

T 16/8

Họp cấp ủy-BGH từ 19h30 ( trực tuyến)

Phòng họp trực tuyến qua zoom

CU-BGH

 

Đ/c Hiền

8

17-20

- Tập huấn GDQPAN đối tượng 4;

TTCT Huyện;

10 GV

 

 

 

Huyện đội Nghi Lộc

9

18/8

7h30: Tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2021 – 2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022 -2023 (Theo kế hoạch của UBND huyện Nghi Lộc);

 

Trực tuyến

Theo Giấy mời

UBND xã Nghi Xá

10

17-23

Ban CSVC, Ban chuyên môn, Ban NGLL, GDHN và các tổ chức khác làm việc theo kế hoạch và điều động của Hiệu trưởng;

VP nhà trường

Theo kế hoạch riêng

Hiệu trưởng

11

22-23

- Tập huấn GV theo lịch của Sở;

 

GV theo môn

Sở GD&ĐT

12

S24/8

- Họp chi bộ từ 7h, Họp hội đồng nhà trường từ 8 h 30:

- Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII;

- Học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ”

Hội trường

Toàn trường

Đ/c Hiền

13

C24/8

- Họp tổ chuyên môn từ 14h

- Học sinh lớp 10 nhận lớp từ 16 h- 17h

Tại trường

Toàn trường

TTCM

14

24-25

Bồi dưỡng GV trung học

 

PHT CM, 01 GV

Sở GD&ĐT

15

26, 27/8

Tập huấn GV theo lịch của Sở và tập huấn GDQPAN đối tượng 4 cập nhật lại kiến thức.

 

CBGV

Sở GD&ĐT

16

27/8

Lao động vệ sinh chuẩn bị năm học mới

 

CBGVNV, HS

Đ/c Thắng

17

29/8

Học sinh tựu trường ( Thực hiện theo kế hoạch)

Lớp học

Toàn trường

Đ/c Thắng

18

S30/8

Lễ phát động tháng khuyến học Tỉnh Nghệ An lần thứ 20 năm 2022

Tại trường

Toàn trường

- Hội khuyến học tỉnh, huyện

- Đ/c Hiền

19

31/8

Tổ chức học tập, thi lại, rèn luyện hè, xét lên lớp …

Tại trường

 

Đ/c Tâm

 

 

 

 

 

 

Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG         

                                                                                         

 

                                                                                            Đặng Thị Hiền         

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook