Lịch công tác tuần 9 năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 9 TỪ NGÀY 21 THÁNG 10 ĐẾN 27 THÁNG 10 NĂM 2019

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Chào cờ, Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Học thêm

Đ/c Hưng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Họp tổ chuyên môn; Hoạt động NGLL giáo dục pháp luật- ATGT

Đ/c Nhàn

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Học thêm

Đ/c Tâm

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Nhàn

Chiều

Học thêm; UBND Huyện làm việc với BCĐ 20 năm thành lập trường

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học, Họp liên tịch (T2+3)

Đ/c Hưng

Chiều

Họp hội đồng

Đ/c Phương

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

 HIỆU TRƯỞNG             

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook