Cơ cấu tổ chức Tổ Tổ Văn - Anh

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Nghi Lộc, ngày 15 tháng 9 năm 2017

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Nguyễn Lan Hương Tổ trưởng  
2 Nguyễn Thị Nhàn Tổ phó  
3 Đinh Thị Nga Giáo viên  
4 Lê Văn Sa Giáo viên  
5 Võ Thị Châu Giáo viên  
6 Nguyễn Thị Hiến Giáo viên  
7 Hoàng Thị Sâm Giáo viên  
8 Nguyễn Thị Trang Giáo viên  
9 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên  
10 Nguyễn Thị Ngân Hoa Giáo viên  
11 Hồ Thị Xuân Thiều Giáo viên  
       

HIỆU TRƯỞNG                                       

 

 

Nguyễn Văn Phương                                     

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook