Giáo án thi GVG cấp trường của Cô Trần Thị Thủy

Tiết 45    Bài 54  :   :  THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

I.MỤC TIấU

Học xong bài này HS phải:

Về kiến thức

- Hiểu được các lí do xuất phát ý tưởng kinh doanh

-Biết được các bước  triển khai thành lập doanh nghiệp

Về kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng  phân tích, tổng hợp, so sánh

 Về thái độ:

-Có hứng thú trong kinh doanh

II. CHUẨN BỊ

-Nghiên cứu sgk

- Tài liệu tham khảo về luật doanh nghiệp

- Phiếu học tập

Nhúm

Lớ do xuất phỏt ý tưởng kinh doanh

.

.

.

 

-

-

-

-

-

-

- Bảng phụ.

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

-Trình bày các  căn cứ xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp?

-Trình bày các phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Hoạt động 2: Xác định ‎ tưởng kinh doanh

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bản Word

Tải về tại đây.                        

2. Bản PowerPoit

Tải về tại đây.                     

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook