Lịch công tác tháng 5 năm 2023

           SỞ GD & ĐT NGHỆ AN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4          Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

Nghi Lộc, ngày   01 tháng  05  năm 2023    

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

  1. Nhiệm vụ công tác:

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo cấp trên;

- Dạy học theo kế hoạch và hoàn thành chương trình, KHGD năm học 2022-2023;

- Đảm bảo an ninh trường học;

- Họp chi ủy, chi bộ, họp cơ quan, họp tổ chuyên môn theo lịch

- Hoàn thiện hồ sơ xin vận động tài trợ;

- Tuyên truyền động viên CBGVNV, học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp “2K” về phòng chống dịch bệnh Covid-19;

- Thi Khảo sát chất lượng kết hợp thi thử lớp 12 năm học 2022-2023;

- Thi khảo sát chất lượng Khối 10+11;

- Chuẩn bị cho công tác Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023-2024;

- Tổ chức hoạt động Hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh khối 12

- Tuyên truyền đảm bảo thực phẩm trong trường học;

- Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

- Tổng kết, xếp loại học sinh học kỳ II và cuối năm học 2022-2023.

- Triển khai xếp loại CBGVNV năm học 2022-2023;

- Chuẩn bị và triển khai các nội dung sinh hoạt trong hè và công tác coi thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023-2024, thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

   Lịch công tác các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

TT

TG

(S-C)

Nội dung công việc

Địa điểm

Tổ chức

Thành phần

tham gia

Chủ trì

1

1-3/5

Nghĩ lễ 30/4 và 1/5

 

 

 

2

4/5

Dạy học bình thường theo kế hoạch

 

 

 

3

C4/5

Họp cấp ủy, BGH, họp lãnh đạo thi KSCL kết hợp thi thử lớp 12

Phòng số 1

CU+BGH

Đ/c Hiền

4

C+T 5/5

 

- Họp chi bộ từ 14h, Họp cơ quan từ 15h 10’

- Dạy bù theo kế hoạch và đăng ký dạy trực tuyến.

Phòng họp

CB, GV, NV

Đ/c Hiền

5

6-7/5

Thi KSCL kết hợp thi thử Lớp 12 ( Theo lịch)

Lớp học

HS K12

HĐ thi

6

C8/5

- Hướng nghiệp, tư vấn công tác tuyển sinh

- Họp Ban chỉ đạo đón di hài cốt Liệt sỹ

- Sân trường

- UBND huyện

- HS K12

- Hiệu trưởng

- Ban HN

- UBND huyện

7

C10/5

Họp tổ chuyên môn, họp Tổ VP trực tuyến 19h30’

Trực tuyến

CB, GV, NV

TTCM

8

11-12/5

Thi Khảo sát chất lượng Khối 10, 11

Lớp học

HS K10+11

Đ/c Hưng

9

13/5

Chấm thi KSCL

 

GV

Đ/c Tâm

10

15/5

Hoàn thành vào điểm chấm KSCL trước 10h

 

GV

Đ/c Tâm

11

16/5

Công bố điểm thi KSCL và phúc khảo (nếu có)

 

 

Đ/c Tâm

12

17/5

Hoàn thành điểm trên Vnedu tất cả các môn học 3 khối trước 13h00.

 

 

Đ/c Tâm

13

20/5

Hoàn thành kế hoạch giáo dục kỳ 2, xét hạnh kiểm học sinh tại lớp và duyệt hạnh kiểm học kỳ 2, cả năm.

 

 

 

14

C20/5

HS lao động, Duyệt hạnh kiểm

 

 

Đ/c Hưng

15

S22/5

- Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn;

- Họp xét thi đua các lớp (8h)

Phòng họp

BGH, GVCN, Hội CMHS, Đoàn trường

`

16

C22/5

Lao động đón Hài cốt Liệt Sỹ

NTLS Huyện

HS 2 khối

Đ/c Thắng

17

S24/5

Dự lễ an táng tại NTLS Huyện

 

 

 

18

C24/5

Họp tổ chuyên môn, tổ công đoàn bình xét thi đua

 

 

 

19

S26/5

Tổng kết năm học, lễ tri ân trưởng thành cho HS khối 12 (7h)

Sân trường

CB, GV, NV, HS toàn trường

 

Ngoài lịch trên, Hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên./.

HIỆU TRƯỞNG        

                                                                                                    

Đặng Thị Hiền         

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook