Lịch công tác tuần 11 năm học 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 11 _ TỪ NGÀY 15 THÁNG 11 ĐẾN 20 THÁNG 11 NĂM 2021

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Bổ trợ kiến thức khối 12 online; Thể dục, Quốc phòng học trực tiếp theo lịch

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học online

Đ/c Thắng

3

Sáng

Bổ trợ kiến thức khối 12 online; Thể dục, Quốc phòng học trực tiếp theo lịch

Đ/c Hưng

Chiều

Dạy học online

Đ/c Hưng

4

Sáng

Bổ trợ kiến thức khối 12 online; Thể dục, Quốc phòng học trực tiếp theo lịch

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học online

Đ/c Tâm

5

Sáng

Bổ trợ kiến thức khối 12 online; Thể dục, Quốc phòng học trực tiếp theo lịch

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học online

Đ/c Hưng

6

Sáng

Học TKB thứ 6 online

Đ/c Thắng

Chiều

Tập huấn chuyển đổi số

Đ/c Tâm

7

Sáng

Tập huấn chuyển đổi số

Đ/c Tâm

Chiều

Tập huấn chuyển đổi số

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

Đ/c Hưng

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                    

 

Nguyễn Văn Phương            

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook