Lịch công tác tuần 12 năm học 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 12 TỪ NGÀY 21 THÁNG 11 ĐẾN 27 THÁNG 11 NĂM 2022

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

21/11

Sáng

Dạy học

C. Hiền

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Hưng

3

22/11

Sáng

Dạy học

T, Hưng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

C. Tâm

4

23/11

Sáng

Dạy học

C. Tâm

Chiều

Họp tổ chuyên môn ( trực tuyến ), thi ý tưởng sáng tạo Nghi Lộc 4 lần 4

C. Tâm

5

24/11

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Thắng

6

25/11

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Hưng

7

26/11

Sáng

Dạy học

C. Hiền

Chiều

Học thêm; Học QPAN, Học nghề

C. Hiền

CN

27/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

HIỆU TRƯỞNG                

 

Đặng Thị Hiền               

 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook