Lịch công tác tuần 13 năm học 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 13 _ TỪ NGÀY 29 THÁNG 11 ĐẾN 04 THÁNG 12 NĂM 2021

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Học trực tuyến khối 11, khối 12;

Khối 10 tiêm vacxin

Đ/c Phương

Chiều

Tập huấn theo lịch (mỗi môn 3 GV)

Bổ trở kiến thức khối 12 online

Đ/c Thắng

3

Sáng

Học trực tuyến toàn trường

Họp cấp ủy, lãnh đạo (trực tiếp)

Đ/c Hưng

Chiều

Tập huấn theo lịch (mỗi môn 3 GV)

Bổ trở kiến thức khối 12 online

Đ/c Hưng

4

Sáng

Họp tổ Đảng, kiểm điểm Đảng viên (trực tiếp từ 7h30’)

Hội ý cốt cán từ 10h

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học online

Đ/c Tâm

5

Sáng

Họp hội đồng thường kỳ tháng 12 (trực tiếp từ 7h30’)

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học online

Đ/c Hưng

6

Sáng

Kiểm điểm tập thể Cấp ủy, Lãnh đạo

Bổ trợ kiến thức khối 12 online

Đ/c Thắng

Chiều

Dạy học online

Đ/c Tâm

7

Sáng

Bổ trợ kiến thức khối 12 online

Đ/c Tâm

Chiều

Dạy học online

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

  HIỆU TRƯỞNG              

 

Nguyễn Văn Phương          

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook