Lịch công tác tuần 15 năm học 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 15 _ TỪ NGÀY 13 THÁNG 12 ĐẾN 18 THÁNG 12 NĂM 2021

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Phương

Chiều

Học TD,QP và bổ trợ kiến thức

Tiêm vacxin cho CB, GV, NV

Đ/c Thắng

3

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Hưng

Chiều

Học TD,QP và bổ trợ kiến thức

Đ/c Hưng

4

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Phương

Chiều

Học TD,QP và bổ trợ kiến thức

Đ/c Tâm

5

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Phương

Chiều

Học TD,QP và bổ trợ kiến thức

Đ/c Hưng

6

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Thắng

Chiều

Học TD,QP và bổ trợ kiến thức

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Tâm

Chiều

Học TD,QP và bổ trợ kiến thức

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

  HIỆU TRƯỞNG                  

 

Nguyễn Văn Phương            

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook