Lịch công tác tuần 15 - Năm học 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 15 TỪ NGÀY 12 THÁNG 12 ĐẾN 18 THÁNG 12 NĂM 2022

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

12/12

Sáng

Dạy học

C. Hiền

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Hưng

3

13/12

Sáng

Dạy học

T, Hưng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

C. Tâm

4

14/12

Sáng

Dạy học

C. Tâm

Chiều

Họp cấp ủy kiểm điểm từ 13h30’

C. Tâm

5

15/12

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Thắng

6

16/12

Sáng

Dạy học, Hội khuyến học Huyện kiểm tra hồ sơ “ Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” tại THPT Nguyễn Duy Trinh

T. Thắng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Hưng

7

17/12

Sáng

Dạy học; Tổ chức hội thi GVCN lớp giỏi ( Thực hành) tiết sinh hoạt

C. Hiền

Chiều

Học thêm; Học QPAN, học nghề PT

C. Hiền

CN

18/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

HIỆU TRƯỞNG            

 

 Đặng Thị Hiền      

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook