Lịch công tác tuần 16 năm học 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 16 TỪ NGÀY 12 THÁNG 12 ĐẾN 25 THÁNG 12 NĂM 2022

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

19/12

Sáng

Dạy học, HĐNGLL chủ đề tháng 12” Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Cô Hiền (HT); T. Hưng (PHT) tập huấn ngày 19-20

T. Thắng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Hưng

3

20/12

Sáng

Dạy học

T, Hưng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

C. Tâm

4

21/12

Sáng

Dạy học

C. Tâm

Chiều

Họp tổ chuyên môn từ 14h, nộp đề cương SKKN

C. Tâm

5

22/12

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Thắng

6

23/12

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Hưng

7

24/12

Sáng

Dạy học; Tổ chức hội thi GVCN lớp giỏi ( Thực hành) tiết sinh hoạt

C. Hiền

Chiều

Học thêm; Học QPAN, học nghề PT

C. Hiền

CN

25/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

HIỆU TRƯỞNG          

                                                                                                                                                     

 

Đặng Thị Hiền          

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook