Lịch công tác tuần 17 năm học 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 17 TỪ NGÀY 26 THÁNG 12 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2022

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

26/12

Sáng

Dạy học

C. Hiền

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Hưng

3

27/12

Sáng

Dạy học

T, Hưng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

C. Tâm

4

28/12

Sáng

Dạy học

C. Tâm

Chiều

Học thêm; Học QPAN

C. Tâm

5

29/12

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Thắng

6

30/12

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Học thêm; Học QPAN

T. Hưng

7

31/12

Sáng

Dạy học

C. Hiền

Chiều

Học thêm; Học QPAN, học nghề PT

C. Hiền

CN

01/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

HIỆU TRƯỞNG         

      

Đặng Thị Hiền        

 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook