Lịch công tác tuần 18 _ Năm học: 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 18 _ TỪ NGÀY 03 THÁNG 01 ĐẾN 08 THÁNG 01 NĂM 2022

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học TD-QP theo lịch

Đ/c Thắng

3

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Hưng

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học TD-QP theo lịch

Đ/c Hưng

4

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học TD-QP theo lịch

Đ/c Tâm

5

Sáng

Dạy học trực tiếp

Họp liên tịch (từ 8h)

Đ/c Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học TD-QP theo lịch

Đ/c Hưng

6

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Thắng

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học TD-QP theo lịch

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học trực tiếp

Đ/c Tâm

Chiều

Bổ trợ kiến thức, Học TD-QP theo lịch

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

Đ/c Hưng

Chiều

   

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG     

 

Nguyễn Văn Phương  

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook