Lịch công tác tuần 18 năm học 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 18 TỪ NGÀY 02 THÁNG 01 ĐẾN 08 THÁNG 01 NĂM 2023

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

02/1

Sáng

Nghỉ bù tết Dương lịch

C. Hiền

Chiều

Nghỉ bù tết Dương lịch

T. Hưng

3

03/1

Sáng

Thi khảo sát cuối kỳ I ( Theo lịch)

T, Hưng

Chiều

Thi khảo sát cuối kỳ I ( Theo lịch)

C. Tâm

4

4/1

Sáng

Thi khảo sát cuối kỳ I ( Theo lịch)

C. Tâm

Chiều

Thi khảo sát cuối kỳ I ( Theo lịch),  Họp cấp ủy, BGH ( 15h)

C. Tâm

5

5/1

Sáng

Thi khảo sát cuối kỳ I ( Theo lịch)

T. Thắng

Chiều

Thi khảo sát cuối kỳ I ( Theo lịch)

T. Thắng

6

6/1

Sáng

Dạy học, Thi KHKT cấp tỉnh ngày 6-7

T. Thắng

Chiều

 

T. Hưng

7

7/1

Sáng

Dạy học

C. Hiền

Chiều

Họp chi bộ từ 14h – 15h, Họp cơ quan từ 15 h 10

C. Hiền

CN

8/1

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

HIỆU TRƯỞNG      

      

  Đặng Thị Hiền     

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook