Lịch công tác tuần 19 năm học 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 19 _ TỪ NGÀY 10 THÁNG 01 ĐẾN 15 THÁNG 01 NĂM 2022

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Dạy học, hội ý kiện toàn Hội đồng trường; Hội ý kiện toàn Bí thư, chi ủy chi bộ

Đ/c Hưng

Chiều

Bổ trợ kiến thức, học TD-QP theo lịch

Đ/c Thắng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Bổ trợ kiến thức, học TD-QP theo lịch

Đ/c Hưng

4

Sáng

Dạy học, Duyệt hạnh kiểm học kỳ I

Đ/c Tâm

Chiều

Bổ trợ kiến thức, học TD-QP theo lịch

Đ/c Tâm

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Bổ trợ kiến thức, học TD-QP theo lịch

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Họp hội đồng thi đua Tập thể, cá nhân học kỳ 1; Bổ trợ kiến thức, học TD-QP theo lịch,

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học, Họp Liên tịch từ 8 h

Đ/c Hiền

Chiều

Họp Hội đồng thường kỳ tháng 01

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

  HIỆU TRƯỞNG             

 

Đặng Thị Hiền              

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook