Lịch công tác tuần 3 năm học 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 03 TỪ NGÀY 20 THÁNG 9 ĐẾN 26 THÁNG 9 NĂM 2021

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

 

Sáng

Dạy học ( Khối 12 + Ban KHXH Khối 11)

Đ/c Phương

Chiều

Day học ( Khối 10 + Ban KHTN Khối 11)

Đ/c Thắng

3

 

Sáng

Dạy học ( Khối 12 + Ban KHXH Khối 11)

Đ/c Hưng

Chiều

Tiêm Vắcxin cho GV, NV

Đ/c Thắng

4

 

Sáng

Nghỉ

 

Chiều

Dạy học ( Trực tuyến buổi chiều 4 tiết; tiết 5 học từ 21h)

 

5

 

Sáng

Đại hộc Chi đoàn Giáo viên

Đ/c Tâm

Chiều

Dạy học ( Trực tuyến buổi chiều 4 tiết; tiết 5 học từ 21h)

Đ/c Thắng

6

 

Sáng

Dạy học ( Khối 12 + Ban KHXH Khối 11)

Đ/c Hưng

Chiều

Day học ( Khối 10 + Ban KHTN Khối 11)

Đ/c Thắng

7

Sáng

Dạy học ( Khối 12 + Ban KHXH Khối 11)

Đ/c Tâm

Chiều

Day học ( Khối 10 + Ban KHTN Khối 11)

Đ/c Thắng

     CN

Sáng

Hội nghị Viên chức - Người lao động các tổ chuyên môn ( Trực tuyến)

Đ/c Phương

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

 

HIỆU TRƯỞNG                   

 

 Nguyễn Văn Phương               

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook