Lịch công tác tuần 33 _ năm học 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 33 TỪ NGÀY 17 THÁNG 4 ĐẾN 23 THÁNG 04 NĂM 2023

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

17/4

Sáng

Chào cờ, Dạy học

C. Hiền

Chiều

Học thêm Khối 10, 11

 Khối 12 học bù ( Theo lịch) từ 13h30 phút;

Sau khi học xong các lớp dọn vệ sinh sạch sẽ trong phòng học.

T. Hưng

3

18/4

Sáng

Thi lý thuyết nghề Phổ thông Khối 11;

Khối 12 học bù ( Theo lịch)

T, Hưng

Chiều

Thi thực hành nghề Phổ thông Khối 11; 

Khối 12 học bù ( Theo lịch)

C. Tâm

4

19/4

Sáng

Thi thực hành nghề Phổ thông Khối 11; 

Khối 12 học bù ( Theo lịch)

C. Tâm

Chiều

Khối 10, 11 học thêm,

Khối 12 học bù ( Theo lịch)

C. Tâm

5

20/4

Sáng

Dạy học

C. Hiền

Chiều

Học thêm

C. Hiền

6

21/4

Sáng

Dạy học, Chấm thi Lý thuyết nghề PT

T. Thắng

Chiều

Học thêm

T. Hưng

7

22/4

Sáng

Dạy học;

T. Thắng

Chiều

Học thêm

T. Thắng

CN

23/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

HIỆU TRƯỞNG      

      

Đặng Thị Hiền      

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook