Lịch công tác tuần 35 _ Năm học: 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 35 _ TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 ĐẾN 7 THÁNG 5 NĂM 2023

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

1/5

Sáng

Nghĩ lễ Quốc tế Lao động

C. Hiền

Chiều

Nghĩ lễ Quốc tế Lao động

T. Hưng

3

2/5

Sáng

Nghỉ bù lễ

T, Hưng

Chiều

Nghỉ bù lễ

C. Tâm

4

3/5

Sáng

Dạy học

C. Tâm

Chiều

Học thêm, Họp Cấp ủy- BGH từ 14h đến 15h 30; Họp Lãnh đạo HĐCT KSCL kết hợp thi thử lớp 12 từ 15h30’

C. Tâm

5

4/5

Sáng

Dạy học

C. Hiền

Chiều

Học thêm

C. Hiền

6

5/5

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Họp chi bộ từ 14h; Họp cơ quan từ 15 h 10’

T. Hưng

7

6/5

Sáng

Thi khảo sát chất lượng kết hợp thi thử Khối 12

T. Thắng

Chiều

Thi khảo sát chất lượng kết hợp thi thử Khối 12

T. Thắng

CN

7/5

Sáng

Thi khảo sát chất lượng kết hợp thi thử Khối 12

 

Chiều

Thi khảo sát chất lượng kết hợp thi thử Khối 12

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

HIỆU TRƯỞNG      

      

Đặng Thị Hiền     

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook