Lịch công tác tuần 36 - Năm học 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 36 TỪ NGÀY 8 THÁNG 5 ĐẾN 14 THÁNG 05 NĂM 2023

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

8/5

Sáng

Chào cở, Dạy học

C. Hiền

Chiều

Học thêm, Hoạt động Hướng nghiệp tư vấn công tác tuyển sinh

T. Hưng

3

9/5

Sáng

Dạy học

T, Hưng

Chiều

Học thêm, học bù

C. Tâm

4

10/5

Sáng

Dạy học

C. Tâm

Chiều

Học thêm, học bù; Họp tổ chuyên môn, VP trực tuyến 19h30’

C. Tâm

5

11/5

Sáng

Khối 10, 11 thi khảo sát theo lịch; Khối 12 học bù online

C. Hiền

Chiều

Khối 10, 11 thi khảo sát theo lịch; Khối 12 học bù online

C. Hiền

6

12/5

Sáng

Khối 10, 11 thi khảo sát theo lịch; Khối 12 học bù online

T. Thắng

Chiều

Khối 10, 11 thi khảo sát theo lịch; Khối 12 học bù online

T. Hưng

7

3/5

Sáng

Dạy học

T. Thắng

Chiều

Học thêm, học bù

T. Thắng

CN

14/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

HIỆU TRƯỞNG       

      

Đặng Thị Hiền     

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook