Lịch công tác tuần 37 _ Năm học: 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 37 _ TỪ NGÀY 16 THÁNG 5 ĐẾN 22 THÁNG 5 NĂM 2022

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

K12 ôn trực tiếp, K10,K11 dạy bù Online

Đ/c Thắng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

K12 ôn trực tiếp, K10,K11 dạy bù Online

Đ/c Tâm

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Hoạt động NGLL

Đ/c Hưng

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

K12 ôn trực tiếp, K10,K11 dạy bù Online

Đ/c Thắng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

K12 ôn trực tiếp, K10,K11 dạy bù Online

Đ/c Hưng

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

K12 ôn trực tiếp, K10,K11 dạy bù Online

Đ/c Hiền

CN

Sáng

   

Chiều

   

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

KT. HIỆU TRƯỞNG  

P. HIỆU TRƯỞNG  

 

   Phùng Quốc Hưng    

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook