Lịch công tác tuần 38 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 38 TỪ NGÀY 24 THÁNG 5 ĐẾN 30 THÁNG 5 NĂM 2021

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Ôn thi 12; GVCN 12 rà soát HS

Đ/c Hưng

Chiều

Ôn thi 12; Kiểm tra Hồ sơ 12 (GVCN 12)

Đ/c Tâm

3

Sáng

Ôn thi 12; Kiểm tra Hồ sơ CM cuối năm

Đ/c Tâm

Chiều

Ôn thi 12

Đ/c Thắng

4

Sáng

Ôn thi 12; Kiểm tra chéo Hồ sơ thi K12

Các bộ phận nạp Minh chứng TT 20; Đánh giá xếp loại các lĩnh vực

Đ/c Phương

Chiều

Ôn thi 12

Họp tổ CM đánh giá xếp loại cuối năm (Trực tuyến từ 19h30’)

Đ/c Thắng

5

Sáng

Ôn thi 12; Tư vấn HT xếp loại cuối năm

Đ/c Hưng

Chiều

Ôn thi 12

Đ/c Hưng

6

Sáng

Ôn thi 12

Đ/c Phương

Chiều

Ôn thi 12

Đ/c Tâm

7

Sáng

Ôn thi 12; Họp HĐ thi đua năm học 2020-2021

Đ/c Thắng

Chiều

Ôn thi 12; Kiểm tra CSVC các kỳ thi

Đ/c Thắng

CN

Sáng

Tổng kết năm học (CB, GV, NV – Trực tuyến từ 8h)

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook