Lịch công tác tuần 39 năm học 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 39 TỪ NGÀY 31 THÁNG 5 ĐẾN 06 THÁNG 6 NĂM 2021

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Ôn thi 12;

Đ/c Hưng

Chiều

Ôn thi 12; Chuẩn bị CSVC cho kỳ thi

Đ/c Tâm

3

Sáng

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Đ/c Tâm

Chiều

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Đ/c Thắng

4

Sáng

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Đ/c Phương

Chiều

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Đ/c Thắng

5

Sáng

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Đ/c Hưng

Chiều

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Đ/c Hưng

6

Sáng

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Đ/c Phương

Chiều

Ôn thi 12, Họp HĐ thi đua năm học 2021-2022

Đ/c Tâm

7

Sáng

Ôn thi 12;

Đ/c Thắng

Chiều

Ôn thi 12;

Đ/c Thắng

CN

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                  

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook