Lịch công tác tuần 4 năm học 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 4 _ TỪ NGÀY 27 THÁNG 9 ĐẾN 03 THÁNG 10 NĂM 2021

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Dạy học (Khối 12 + Ban KHXH khối 11)

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học (Khối 10 + Ban KHTN khối 11)

Đ/c Thắng

3

Sáng

Dạy học (Khối 12 + Ban KHXH khối 11)

Đ/c Hưng

Chiều

Dạy học (Khối 10 + Ban KHTN khối 11)

Đ/c Hưng

4

Sáng

Hội nghị Viên chức, người lao động cấp tổ (Trực tuyến)

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học (Trực tuyến buổi chiều 4 tiết đầu, tiết 5 học từ 21h)

Đ/c Tâm

5

Sáng

Nghỉ

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học (Trực tuyến buổi chiều 4 tiết đầu, tiết 5 học từ 21h)

Đ/c Hưng

6

Sáng

Dạy học (Khối 12 + Ban KHXH khối 11)

Đ/c Thắng

Chiều

Dạy học (Khối 10 + Ban KHTN khối 11)

Đ/c Tâm

7

Sáng

Hội nghị Viên chức, người lao động

Đ/c Tâm

Chiều

Nghỉ

Đ/c Thắng

CN

Sáng

Họp phụ huynh toàn trường

Đ/c Hưng

Chiều

 

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

        HIỆU TRƯỞNG                  

 

Nguyễn Văn Phương            

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook