Lịch công tác tuần 7 năm học 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 7 _ TỪ NGÀY 18 THÁNG 10 ĐẾN 24 THÁNG 10 NĂM 2021

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Dạy học (Khối 12 + Ban KHXH khối 11)

Gặp mặt GV-HS thi HSG khối 12 (tiết 2)

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học (Khối 10 + Ban KHTN khối 11)

Đ/c Thắng

3

Sáng

Dạy học (Khối 12 + Ban KHXH khối 11)

Đ/c Hưng

Chiều

Dạy học (Khối 10 + Ban KHTN khối 11)

Đ/c Hưng

4

Sáng

Dạy học (Khối 12 + Ban KHXH khối 11)

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học (Khối 10 + Ban KHTN khối 11)

Họp nhóm CM trực tuyến từ 19h30

Đ/c Tâm

5

Sáng

Dạy học (Khối 12 + Ban KHXH khối 11)

Đ/c Phương

Chiều

Dạy học (Khối 10 + Ban KHTN khối 11)

Đại hội Đoàn trường

Đ/c Hưng

6

Sáng

Dạy học (Khối 12 + Ban KHXH khối 11)

Đ/c Thắng

Chiều

Dạy học (Khối 10 + Ban KHTN khối 11)

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học (Khối 12 + Ban KHXH khối 11)

Đ/c Tâm

Chiều

Dạy học (Khối 10 + Ban KHTN khối 11)

Đ/c Thắng

CN

Sáng

Họp tổ Đảng thường kỳ tháng 10

Đ/c Hưng

Chiều

   

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                          

 

Nguyễn Văn Phương                    

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook