Lịch công tác tuần 9 năm học 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 9 _ TỪ NGÀY 01 THÁNG 11 ĐẾN 06 THÁNG 11 NĂM 2021

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức K12

Đ/c Thắng

3

Sáng

Dạy học

Đ/c Hưng

Chiều

Bổ trợ kiến thức K12

Đ/c Hưng

4

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức K12

Đ/c Tâm

5

Sáng

Dạy học

Đ/c Phương

Chiều

Bổ trợ kiến thức K12

Đ/c Hưng

6

Sáng

Dạy học

Đ/c Thắng

Chiều

Bổ trợ kiến thức K12

Đ/c Tâm

7

Sáng

Dạy học

Đ/c Tâm

Chiều

Bổ trợ kiến thức K12

Đ/c Thắng

CN

Sáng

   

Chiều

   

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau khi đã có ý kiến của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG                 

 

Nguyễn Văn Phương           

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook