Lịch công tác tuần đầu - Năm học 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 01 TỪ NGÀY 29 THÁNG 8 ĐẾN 5 THÁNG 09 NĂM 2022

 

THỨ

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI TRỰC

2

 

Sáng

Học sinh 3 khối tựu trường; Thực hiện các kế hoạch liên quan;  Cô Tâm tập huấn ngày 29-30

BGH

 

 

 

3

 

Sáng

Lễ phát động tháng khuyến học tỉnh Nghệ An lần thứ 20 năm 2022, CB, GV, NV có mặt 7h; Tập huấn công đoàn

 BGH

 

 

 

4

 

Sáng

Thi lại xét lên lớp ; Thực hiện các kế hoạch khác liên quan;

C. Tâm

 

 

 

5

 

Sáng

Hoàn thành hồ sơ thi lại xét lên lớp;  Thực hiện các kế hoạch khác liên quan; Tập huấn công đoàn

C. Tâm

 

 

 

6

 

Sáng

Nghĩ lễ 2 -9

 

 

 

 

7

Sáng

Công bố thời khóa biểu năm học mới, Tập duyệt chương trình chuẩn bị khai giảng; Thực hiện các kế hoạch khác liên quan

C. Hiền

 

 

 

CN

 

Trang trí chuẩn bị khai giảng năm học mới

 

Đoàn truường

 

 

 

Thứ 2  (5/9)

Sáng

Khai giảng năm học mới 2022-2023

 

Ghi chú: Trên đây lịch làm việc trong tuần này, nếu có công việc đột xuất sẽ bổ sung sau.

HIỆU TRƯỞNG             

      

 

                                                                                                                                            Đặng Thị Hiền            

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook