HỘI THI GVCN LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022- 2023

Với mục đích tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm; góp phần nâng cao hiệu quả các giờ sinh hoạt lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục, đồng thời, giúp giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm để tham gia Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh. Trải qua gần 1 tháng tổ chức, 09 Thầy cô dự thi đã hoàn thành tốt các phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp và phần thi thực hành. Ban tổ chức hội thi đánh giá các biện pháp và tiết thực hành của giáo viên tham gia phù hợp với đặc thù nhà trường, có nghiên cứu tìm tòi, có ý tưởng mới mẻ, khuyến khích học sinh chủ động tích cực trong học tập và rèn luyện, phát triển phẩm chất năng lực, đáp ứng được yêu cầu giáo dục đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các biện pháp và tiết thực hành đã thể hiện nhiều trăn trở, tâm huyết của giáo viên đối với công tác chủ nhiệm lớp. Kết thúc hội thi, nhà trường công nhận 09 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường” năm học 2022 - 2023. Những giáo viên chủ nhiệm giỏi được công nhận tại hội thi sẽ là hạt nhân trong công tác chủ nhiệm lớp, góp phần lan tỏa, thúc đẩy công tác giáo dục học sinh trong toàn trường. Một lần nữa, Ban tổ chức hội thi xin chúc mừng thành tích của 09 giáo viên tham gia! Sau đây là danh sách“Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường” năm học 2022 - 2023.

1. Đinh Thị Thúy Nhung: Chủ nhiệm lớp 10A2

2. Nguyễn Thị Hồng: Chủ nhiệm lớp 11C4

3. Trần Thị Huyền Nhung: Chủ nhiệm lớp 12A2

4. Dương Thị Lam: Chủ nhiệm lớp 10A9

5. Nguyễn Thị Hiền: Chủ nhiệm lớp 11C5

6. Nguyễn Thùy Dương: Chủ nhiệm lớp 10A5

7. Hoàng Thị Sâm: Chủ nhiệm lớp 10A11

8. Phạm Thị Oanh: Chủ nhiệm lớp 12C2

9. Bùi Quốc Dũng: Chủ nhiệm lớp 12A1.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THI GVCN LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022- 2023

 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook