Thông báo mua sắm trang thiết bị dạy học

Hiện nay Trường THPT Nghi Lộc 4 có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ Dạy và Học. Các đơn vị có khả năng cung cấp thiết bị xin liên hệ với nhà trường để được đấu thầu.

Địa chỉ: Xóm 2 - Nghi Xá - Nghi Lộc - Nghệ An

ĐT: 02383 861079

TT

Tên thiết bị

ĐVT

 

Môn Toán

 

1

Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán

Bộ

2

Bộ thiết dạy học về các đường cônic

Bộ

3

Bộ thiết dạy học về hình chóp, hình chóp cụt, hình lăng trụ.

Bộ

4

Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất

Bộ

5

Tranh điện tử

Bộ

6

Phần mềm toán học (Đại số và Giải tích)

Bộ

7

Phần mềm toán học (Hình học và đo lường)

Bộ

8

Phần mềm toán học (Thống kê và xác suất)

Bộ

9

Máy tính cầm tay Casio fx-570VN PLUS_2

Cái

 

Môn sinh

 

1

Ống nghiệm

Ống

2

Chổi rửa ống nghiệm

Cái

3

Kính hiển vi

Cái

4

Dao cắt tiêu bản

Cái

5

Ethanol 96°

ml

6

Kim mũi mác

Cái

7

Đĩa Petri

Cái

8

Panh kẹp

Cái

9

Pipet

Cái

10

Đũa thủy tinh

Cái

11

Giấy thấm

Cuộn

12

Bộ đồ mổ

Bộ

13

Video về kĩ thuật làm tiêu bản NST tạm thời ở châu chấu

Video

14

Đĩa đồng hồ

Cái

15

Lọ kèm ống nhỏ giọt

Cái

16

Lọ có nút nhám

Cái

17

Quả bóp cao su

Cái

18

Bút viết kính

Cái

19

Găng tay cao su

Hộp

20

Cảm biến độ pH

Cái

21

Cảm biến độ ẩm

Cái

22

Bộ thí nghiệm quan sát cấu trúc tế bào

Bộ

23

Bộ thí nghiệm làm tiêu bản về quá trình nguyên phân và giảm phân

Bộ

24

Bộ thí nghiệm thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật và sản phẩm ứng dụng

Bộ

25

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây

Bộ

26

Bộ thiết bị khảo sát định tính sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật

Bộ

27

Bộ thiết bị quan sát lục lạp và tách chiết các sắc tố trong lá cây

Bộ

28

Bộ thiết bị khảo sát các chỉ số của hệ tuần hoàn

Bộ

29

Bộ thiết bị thí nghiệm làm tiêu bản quan sát đột biến trên tiêu bản cố định và tạm thời

Bộ

30

Bộ hóa chất làm tiêu bản, quan sát cấu trúc tế bào

Bộ

31

Bộ hóa chất xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt tính enzyme

Bộ

32

Bộ hóa chất làm tiêu bản NST, quan sát nguyên phân, giảm phân

Bộ

33

Bộ hóa chất thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

Bộ

34

Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và sự hình thành tinh bột.

Bộ

 

Môn Ngữ văn

 

1

Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học

Tờ

2

Sơ đồ quy trình tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học

Tờ

3

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên

Bộ

4

Video/clip/ phim tư liệu về tác giả Nguyễn Trãi

Bộ

5

Video/clip/ phim tư liệu về tác phẩm Bình Ngô đại cáo

Bộ

6

Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Trãi

Bộ

7

Video/clip/ phim tư liệu về tác giả Nguyễn Du

Bộ

8

Video/clip/ phim tư liệu về Truyện Kiều

Bộ

9

Video/clip/ phim tư liệu về thơ chữ hán của Nguyễn Du

Bộ

10

Video/clip/ phim tư liệu về Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu

Bộ

11

Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu

Bộ

12

Video/clip /phim tư liệu về Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Bộ

13

Video/clip/ phim tư liệu về truyện cổ dân gian Việt Nam

Bộ

14

Video/clip/ phim tư liệu về ca dao con người và xã hội.

Bộ

15

Video/clip/ phim tư liệu về chèo, tuồng dân gian

Bộ

16

Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

Bộ

17

Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Nguyễn Khuyến

Bộ

18

Video/clip/ phim tư liệu về sự nghiệp văn chương của Nam Cao

Bộ

19

Video/clip/ phim tư liệu tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng

Bộ

20

Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám

Bộ

21

Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tố Hữu trước và sau Cách mạng tháng Tám

Bộ

22

Video/clip/ phim tư liệu về truyện ngắn, kí của Nguyễn Tuân

Bộ

23

Video/clip/ phim tư liệu về kịch của Nguyễn Huy Tưởng

Bộ

24

Video/clip/ phim tư liệu về kịch của Lưu Quang Vũ

Bộ

 

MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ - PHÁP LUẬT

 

1

Tranh thể hiện sơ đồ mô phỏng về các chủ thể tham gia trong nền kinh tế và vai trò của các
chủ thể tham gia trong nền kinh tế.

Bộ

2

Tranh thể hiện sơ đồ các loại hình thị trường cơ bản

Tờ

3

Tranh ảnh về hoạt động kí kết hợp tác kinh tế quốc tế giữa chính phủ Việt Nam với 1 số
tổ chức quốc tế và khu vực

Bộ

4

Tranh thể hiện sơ đồ mô phỏng một số loại thuế phổ biến

Tờ

5

Tranh thể hiện một số loại hình bảo hiểm và chính sách an sinh xã hội cơ bản

Bộ

6

Tranh thể hiện sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản

Tờ

7

Tranh thể hiện sơ đồ các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh.

Tờ

8

Tranh thể hiện sơ đồ các loại hình lạm phát và thất nghiệp.

Bộ

9

Tranh thể hiện sơ đồ: - Vai trò của đạo đức kinh doanh

Tờ

10

Tranh thể hiện sơ đồ: - Các biểu hiện của đạo đức kinh doanh

Tờ

11

Tranh thể hiện sơ đồ các hình thức thực hiện trách nhiệm XH của doanh nghiệp

Bộ

12

Tranh thể hiện sơ đồ các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Bộ

13

- Tranh thể hiện sơ đồ hệ thống chính trị Việt Nam

Tờ

14

- Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam.

Bộ

15

Video/clip về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam
theo Hiến pháp mới

Bộ

16

Tranh mô phỏng hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo luật mới

Tờ

 

Môn lịch sử

 

1

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV

Bộ

2

Phim tài liệu: Một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng và văn minh Đại Việt

Bộ

3

Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông

Bộ

4

Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây

Bộ

5

Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Bộ

6

Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai

Bộ

7

Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba

Bộ

8

Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ

9

Phim tư liệu: Thành tựu của văn minh Đông Nam Á

Bộ

10

Phim mô phỏng: Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)

Bộ

11

Phim tư liệu: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bộ

12

Video/clip: Di sản văn hóa ở Việt Nam

Bộ

13

Phim mô phỏng: Một số cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc
trong lịch sử Việt Nam

Bộ

14

Phim tư liệu: Chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Bộ

15

Video/clip: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Bộ

16

Video/clip: Cách mạng tháng Tám 1945

Bộ

17

Video/clip: Tổng tiến công xuân 1975

Bộ

18

Video/clip: Thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
thời kì 1954-1973

Bộ

19

Video/clip: Thành tựu của Việt Nam trong thời kì đổi mới đất nước

Bộ

20

Phim tư liệu: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc

Bộ

21

Phim tư liệu: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam

Bộ

 

Môn Vật lý

 

1

Bộ TNTH đo tốc độ chuyển động của viên bi thép

Bộ

2

Bộ dụng cụ TNTH đo gia tốc rơi tự do

Bộ

3

Bộ TN minh họa Định luật 2 Niuton

Bộ

4

Bộ TNTH tổng hợp 2 lực đồng quy

Bộ

5

Bộ dụng cụ TNTH xác định động lượng của vật trước và sau va chạm

Bộ

 

Môn Tin học

 

1

Máy chủ

Bộ

2

Máy tính để bàn

Bộ

3

Thiết bị kết nối mạng

Bộ

4

Tủ lưu trữ

Cái

5

Máy in Laser

Chiếc

6

Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)

Chiếc

7

Máy hút bụi

Cái

8

Robot giáo dục

Bộ

9

Switch/Hub

Chiếc

10

Cáp mạng UTP

Mét

11

Đầu bấm mạng

Cái

 

Môn Giáo dục thể chất

 

1

Đồng hồ bấm giây

Chiếc

2

Còi

Chiếc

3

Thước dây

Chiếc

4

Cờ lệnh thể thao

Chiếc

5

Biển lật số

Bộ

6

Nấm thể thao

Chiếc

7

Bơm

Chiếc

8

Dây nhảy cá nhân

Chiếc

9

Dây nhảy tập thể

Chiếc

10

Bóng nhồi

Quả

11

Dây kéo co

Cuộn

12

Xà đơn

Bộ

13

Xà kép

Bộ

14

Bàn đạp xuất phát

Bộ

15

Dây đích

Chiếc

16

Ván giậm nhảy

Chiếc

17

Dụng cụ xới cát

Chiếc

18

Bàn trang san cát

Chiếc

19

Cột nhảy cao

Bộ

20

Xà nhảy cao

Chiếc

21

Đệm nhảy cao

Bộ (2 tấm)

22

Quả tạ Nam

Quả

23

Quả tạ Nữ

Quả

24

Quả bóng đá

Quả

25

Cầu môn, lưới

Bộ

26

Quả bóng rổ

Quả

27

Cột, bảng rổ

Bộ

28

Quả bóng chuyền

Quả

29

Cột và lưới

Bộ

30

Quả bóng bàn

Quả

31

Vợt

Chiếc

32

Bàn, lưới

Bộ

33

Quả bóng ném

Quả

34

Cầu môn, lưới

Bộ

35

Quả bóng Tennis

Hộp

36

Vợt

Chiếc

37

Cột, lưới

Bộ

38

Quả cầu đá

Quả

39

Cột, lưới

Bộ

40

Quả cầu lông

Quả

41

Vợt

Chiếc

42

Cột, lưới

Bộ

43

Quả cầu mây

Quả

44

Cột, lưới

Bộ

45

Trụ đấm, đá

Chiếc

46

Đích đấm, đá (cầm tay)

Chiếc

47

Thiết bị bảo hộ

Bộ

48

Thảm xốp

Chiếc

49

Gậy

Chiếc

50

Bàn cờ, quân cờ

Bộ

51

Bàn và quân cờ treo tường

Bộ

52

Phao bơi

Chiếc

53

Sào cứu hộ

Chiếc

54

Phao cứu sinh

Chiếc

55

Thảm xốp

Chiếc

56

Thiết bị âm thanh đa năng di động

Bộ

57

Thiết bị âm thanh đa năng di động

Bộ

58

Dây kéo co

Cuộn

59

Gậy Golf

Bộ

60

Bóng Golf

Quả

61

Lưới chắn bóng

Chiếc

 

Môn Hoá học

 

1

Cân điện tử

cái

2

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hóa học

bộ

3

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện

bộ

4

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

tờ

5

Video Nhập môn hóa học

bộ

6

Bộ mô phỏng 3D

bộ

7

Ống đong hình trụ 100ml

Cái

8

Bình tam giác 100ml

Cái

9

Cốc thủy tinh 250ml

Cái

10

Cốc thủy tinh 100ml

Cái

11

Cốc đốt

Cái

12

Ống nghiệm

Cái

13

Ống nghiệm có nhánh

Cái

14

Lọ thủy tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt

Bộ

15

Lọ thủy tinh miệng rộng

cái

16

Ống hút nhỏ giọt

cái

17

Ống dẫn thủy tinh các loại

Bộ

18

Bình cầu không nhánh đáy tròn

Cái

19

Bình cầu không nhánh đáy bằng

Cái

20

Bình cầu có nhánh

Cái

21

Phễu chiết hình quả lê

Cái

22

Phễu lọc thủy tinh cuống dài

Cái

23

Phễu lọc thủy tinh cuống ngắn

Cái

24

Đũa thủy tinh

Cái

25

Thìa xúc hoá chất

Cái

26

Đèn cồn

Cái

27

Bát sứ

Cái

28

Miếng kính mỏng

Cái

29

Bình Kíp tiêu chuẩn

Cái

30

Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích

Bộ

31

Kiềng 3 chân

cái

32

Lưới tản nhiệt

cái

33

Nút cao su không có lỗ các loại

Bộ

34

Nút cao su có lỗ các loại

Bộ

35

Ống dẫn

m

36

Muỗng đốt hóa chất

Cái

37

Kẹp đốt hóa chất cỡ lớn

Cái

38

Kẹp đốt hóa chất cỡ nhỏ

Cái

39

Kẹp ống nghiệm

Cái

40

Chổi rửa ống nghiệm

Cái

41

Panh gắp hóa chất

Cái

42

Bình xịt tia nước

Cái

43

Bộ giá thí nghiệm

Bộ

44

Giá để ống nghiệm

Cái

45

Khay mang dụng cụ và hóa chất

Cái

46

Khay đựng dụng cụ, hóa chất

Cái

47

Nhiệt kế rượu màu

Cái

48

Giấy lọc

Hộp

49

Giấy quỳ tím

Hộp

50

Giấy pH

Tệp

51

Giấy ráp

Tấm

52

Dũa 3 cạnh

Cái

53

Kéo cắt

Cái

54

Chậu nhựa

Cái

55

Áo khoác phòng thí nghiệm

Cái

56

Kính bảo vệ mắt không màu

Cái

57

Khẩu trang y tế

Hộp

58

Găng tay cao su

Hộp

59

Bình sục khí Drechsel

Cái

60

Mặt kính đồng hồ

Cái

61

Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học

Bộ

62

Bộ điện phân dung dịch

Bộ

63

Bột sắt Fe, loại mịn có màu trắng xám

g

64

Băng magnesium (Mg)

g

65

Nhôm lá (Al)

g

66

Nhôm bột, loại mịn màu trắng bạc

g

67

Đồng vụn (Cu)

g

68

Đồng lá (Cu)

g

69

Kẽm viên (Zn)

g

70

Sodium (Na)

g

71

Lưu huỳnh bột (S)

g

72

Bromine lỏng (Br2)

ml

73

Iodine (I2)

g

74

Sodium hydroxide (NaOH)

g

75

Hydrochloric acid 37% (HCl)

ml

76

Sulfuric acid 98% (H2SO4)

ml

77

Nitric acid 65% (HNO3)

ml

78

Potassium iodide (KI)

g

79

Sodium floride (NaF)

g

80

Sodium chloride (NaCl)

g

81

Sodium bromide (NaBr)

g

82

Sodium iodide (NaI)

g

83

Calcium chloride (CaCI2.6H2O)

g

84

Iron (III) chloride (FeCl3)

g

85

Iron sulfate heptahydrate, (FeSO4.7H2O)

g

86

Potassium nitrate (KNO3)

g

87

Silver nitrate, (AgNO3)

g

88

Copper (II) sulfate, (CuSO4.5H2O)

g

89

Zinc sulfate(ZnSO4.7H2O)

g

90

Calcium carbonate (CaCO3)

g

91

Sodium carbonate, (Na2CO3.10H2O)

g

92

sodium hydrogen carbonate (NaHCO3)

g

93

Dung dịch ammonia bão hoà (NH3)

ml

94

Potassium permanganate, (KMnO4)

g

95

Potassium chlorate (KCIO3)

g

96

Sodium thiosulfate, (Na2S2O3)

g

97

Hydropeoxide 30% (H2O2)

ml

98

Phenolphtalein

g

99

Dầu ăn/ dầu dừa

ml

100

Glucose (C6H12O6)

g

101

Ethanol 96° (C2H5OH)

ml

102

Than gỗ

g

103

Cồn đốt

ml

104

Dây phanh xe đạp

cái

105

Sodium acetate (CH3COONa)

g

106

Ammonium sulfate ((NH4)2SO4) hoặc Ammonium nitrate (NH4 NO3)

g

107

Hexane (C6H14)

ml

108

Calcium carbide (CaC2)

g

109

Benzene (C6H6)

ml

110

Toluene (C7H8)

ml

111

Chloroethane (C2H5CI)

ml

112

Glycerol (C3H8O3)

ml

113

Phenol (C6H5OH)

g

114

Ethanal (C2H4O)

ml

115

Acetic acid (CH3COOH)

ml

116

Saccharose (C12H22O11)

g

117

Tinh bột (starch), (C6H10O5)n

g

118

Methylamine (CH3NH2) hoặc Ethylamine (C2H5NH2)

ml

119

Aniline (C5H5NH2)

ml

120

Barium chlorid (BaCl2)

g

121

Aluminum potassium sulfate Dodecahydrate (KAl(SO4)2.12H2O)

g

122

Sodium acetate (CH3COONa)

g

Tổng cộng:

 
Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook